ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยคลองกรำ ม.1 ต.ตาสิทธิ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
20/02/2562 09:00
20/02/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738, 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่
2บันทึกขอดับไฟ