ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยศูนย์วิทยาศาสตร์ หมู่บ้านชมดาว สันดาบ คลองสองสันดาบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ปรับปรุงระบบจำหน่าย ถอนเสาแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
11/08/2562 08:00
11/08/2562 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด