ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา ดับไฟเกาะล้าน
งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเกาะล้าน
23/02/2561 09:00
23/02/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ