ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากซอยร้านเนื้อย่าง สมานซีฟู๊ด บ.โนนม่วง ม.12 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1. รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
2. ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
3.ปักเสาแซมไลน์ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
17/05/2562 09:00
17/05/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043470374
อัสดางค์ มั่งคั่ง
ลำดับดาวน์โหลด