ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ลพบรีราเมศวร์ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่3 ถีงสามแยกท่าท้อน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
รื่อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง 14 ต้น ติดตั้งพาดสาย 2 วงจร
16/10/2564 09:00
16/10/2564 10:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ