ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ แยกซอยพ่อแก่ ,หมู่บ้านคุ้มสุข ,ปลายสาย
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
24/07/2564 09:00
24/07/2564 16:00
กฟจ.สงขลา
074330133
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ผัง
2ประกาศดับไฟ