ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านคอเอน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านคอเอน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านคอเอนTLH06F-02
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านคอเอน,หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว,โรงเรียนบ้านคอเอน,ซอยมัสยิดบ้านคอเอน,ซอยประปาบ้านคอเอน,บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด,คุณระดับ กาญจนะวณิชย์ และ บริษัท ภูเก็ตไอแลนด์มารีนา จำกัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan Koen , Thalang, Phuket On Tuesday, 05 July 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Baan Koen,Behind Mai Khao Health Promoting Hospital,Ban Coen School,Soi Ban Koen Mosque,Soi Plumbing Ban Khoen,Company Phuket Island Marina Co., Ltd., Khun Level Kanchanavanich and Phuket Island Marina Co., Ltd.
05/07/2565 09:00
05/07/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร