ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านเหล็กเติมสิน ถ.ขุขันธ์ ต.หนองครก
รื้อถอน/ติดตั้งระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ เข้าระบบจำหน่ายใหม่่
17/02/2564 09:00
17/02/2564 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด