ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.ศรีบุญเรือง
ดับไฟปฏิบัติงานจากบ้านโนนสงวน ถึง บ้านโนนม่วง
22/01/2562 08:00
22/01/2562 16:00
กฟจ.หนองบัวลำภู
042-354-060,083-361-1464
พิพัฒน์ เนานิน
ลำดับดาวน์โหลด