ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ธนาคาร ธนชาติ พัทยาเหนือ,โรงแรมอรุโณทัย,Health Land and SPA.,Mini Big C
งานนำระบบเคเบิ้ลใต้ดิน
ถนนพัทยาเหนือเข้าใช้งาน
25/07/2562 09:00
25/07/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด