ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านระนามพลวง ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
15/07/2564 08:30
15/07/2564 17:00
กฟอ.นางรอง
0868773730
ยุทธนา พิมพ์โคตร