ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าจี้ ม.1 บ้านป่าจี้ ซอยคุ้มก๋าสลอง บ้านป่าจี้ ซอย6(ซอยประปา) บ้านป่าจี้ ซอย7 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง
บ้านป่าจี้ ม.1 บ้านป่าจี้ ซอยคุ้มก๋าสลอง บ้านป่าจี้ ซอย6(ซอยประปา) บ้านป่าจี้ ซอย7 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง
12/10/2564 08:30
12/10/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด