ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
- บ.หนองหอยเก่า , บ.หนองหอยใหม่ , บ.โป่งแยงซิบไลน์ฯ , สำนักสงฆ์คูหาวารี , ค่ายมวย บ.หนองหอย , โครงการหลวงหนองหอยฯ , สวนเอเดน , รร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 , ม่อนแจ่ม , ออนเซนแอนม่อนแจ่ม , บริเวณทางขึ้นม่อนแจ่มทั้งหมด

ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
24/02/2564 09:00
24/02/2564 17:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
053-299166/053-297037
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด