ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โกดังบริษัทแม่โจ้ปศุสัตว์ ถึง ข้างสำนักงานการไฟฟ้าสาขากันทรารมย์
จาก DDE เสาหมายเลข 196(ข้างโกดังบริษัทแม่โจ้ปศุสัตว์ ) ถึง DDE เสาหมายเลข 271 (ข้างกฟส.กันทรารมย์)
โกดังบริษัทแม่โจ้ปศุสัตว์ ถึง ข้างสำนักงานการไฟฟ้าสาขากันทรารมย์
17/09/2563 09:00
17/09/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด