ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 07,08
เพื่อปักเสาไฟฟ่าระบบสายส่ง พื้นที่ไฟฟ้าดับ -ร้านชาบูอินดี้ -รร.เขมราฐพิทยาคม
14/07/2564 08:00
14/07/2564 16:00
กฟอ.เขมราฐ
045494219
วันณรงค์ ประเสริฐศรี
ลำดับดาวน์โหลด