ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานคลองดอนโพธิ์หน้าวัดปิ่นแก้ว - แยกคลองดอนโพธิ์ต่อคลองรางโพธิ์ หมู่5 ต.ชายนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
19/09/2563 08:30
19/09/2563 16:30
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด