ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกหนองโน
หมวดการทางขยายพื้นผิวจราจร กฟส.กระนวน ขอย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากบริเวณก่อสร้าง
30/07/2563 09:00
30/07/2563 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขออนุมติดับไฟ