ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปฏิบัติงานปักเสาเพิ่มในระบบจำหน่าย22 KVช่วงบ้านสมอ ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ปฏิบัติงานปักเสาเพิ่มในระบบจำหน่าย22 KVช่วงบ้านสมอ ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
26/08/2563 09:00
26/08/2563 12:00
กฟจ.กระบี่
045671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ