ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคำบก หมู่ที่8 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
04/04/2563 09:00
04/04/2563 15:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด