ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 10 สาย 15 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาไฟและพาดสายเพิ่ม
01/06/2562 09:00
01/06/2562 16:00
กฟส.นิคมพัฒนา
0985641744
วชิรพงศ์ โพธิ์ธนรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือประกาศ
2ผัง