ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยเทศบาล45 และซอยเทศบาล48ข หมู่3 สำนักท้อน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
21/12/2561 09:00
21/12/2561 16:00
กฟอ.บ้านฉาง
0814354453
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศดับไฟ