ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยตรงข้ามอนามัยบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
20/02/2562 09:00
20/02/2562 16:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
037-251530 086-5343452
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ