ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
มหาสารคาม ชุมชนวัดกู่แก้ว ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
PEA มหาสารคามจะงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนขนาดสายไฟฟ้าแรงสูง เส้นทางชุมชนวัดกู่แก้ว ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. พื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ดังนี้.-

1.ดับชั่วคราว เวลา09.00 - 09.30 น.และ16.30 - 17.00 น.
-ทางเข้าม.มหาสารคาม ปากทางดอนยม ฝั่งซ้าย ถึงคอนโดอาจารย์ซอยข้างคอนโดอาจารย์
-ทางเข้าม.มหาสารคาม ปากทางดอนยม ฝั่งขวาจากหอพักอัครฉัตร ถึง เซเว่นหน้าคอนโดอาจารย์

2.ดับถาวร จากเวลา 09.00 - 17.00 น.
ชุมชนวัดกู่แก้วทั้งหมด และชุมชนข้างสถานีไฟฟ้า ม.มหาสารคามทั้งหมด
26/03/2563 09:00
26/03/2563 17:00
กฟจ.มหาสารคาม
043 -971300 ,043-971302 , สอบถามข้อมูลเพิ้มเติม คุณเวชยันต์ 089-4220037
เวชยันต์ สินแสง
ลำดับดาวน์โหลด