ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-อุดรลาบบ้านดุน อาหารอีสาน,ซอยประตูเมือง ม.2,ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟพาดสายล่อฟ้าสายส่ง
18/02/2562 09:00
18/02/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.