ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ดับไฟปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน Recloser ไลน์บ.โป่งเชือก
18/11/2564 09:00
18/11/2564 16:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด