ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแชะ (กลุ่มหน้า อบต.) หมู่ 3 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี
ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง 2.ตัดเบรกระบบจำหน่าย เพื่อแบ่งจ่ายโหลดใหม่
02/11/2562 08:00
02/11/2562 12:00
กฟอ.ครบุรี
085-8609511
โสภณ พิทยภัทร