ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหมู่บ้านตะวันฉาย หมู่บ้านภาณุพงษ์ ร้านพูลเกษม ตามแนวคลองชลประทานทั้งสองฝั่ง ถึงสุดไลน์ และทางรถไฟไก่โอ่ง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณหมู่บ้านตะวันฉาย หมู่บ้านภาณุพงษ์ ร้านพูลเกษม ตามแนวคลองชลประทานทั้งสองฝั่ง ถึงสุดไลน์ และทางรถไฟไก่โอ่ง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17/11/2562 08:30
17/11/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด