ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 8 บ้านโนน(สองแควรีสอร์ท) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปักเสาใหม่และเปลี่ยนสายแรงสูง
14/05/2562 08:30
14/05/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด