ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 13 บ้านหนองกุลา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงและตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ
12/02/2562 08:30
12/02/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด