ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางภูสะมะ ถึงบ้านห้วยผา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสา และพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ สวนอิ่มใจ บ้านห้วยผา อุทยานถ้ำปลา ร้านกาแฟช้างไทย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
30/11/2564 08:30
30/11/2564 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน