ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟ บ้านห้วยลึก ม.2 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง บ้านห้วยลึก ม.2 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา หม้อแปลงหมายเลข พีอีเอ 45-034034
วันที่ 29 ธ.ค.64 เวลา 14.00 - 15.00 น
29/12/2564 14:00
29/12/2564 15:00
กฟจ.พะเยา
082-3867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด