ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงแยกไฟแดงไทพิพัฒน์ ฝั่งร้านวีคอฟฟี่
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงแยกไฟแดงไทพิพัฒน์ ฝั่งร้านวีคอฟฟี่
01/03/2564 09:00
01/03/2564 11:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด