ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงไฟฟ้าตรงข้ามอู่นิวัตน์ หนองมน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าหน้าอู่นิวัต หนองมน
26/02/2563 09:00
26/02/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด