ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยป่าสัก 13 ม.4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยป่าสัก 13 ม.4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ขยายเขต บ.ตรีชฎา บรีซ จก.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Soi Pa Sak 13 Moo 4 Cherngtalay Sub-district, Thalang, Phuket On Monday, 04 July 2022 from 09.00 am. - 12.00 pm.
04/07/2565 09:00
04/07/2565 12:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร