ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณซอยข้างสำนักงานประปาเก่า ถึง ประปาหมู่บ้านหนองดุก ต.ถ้ำกระต่ายทอง
ตั้งแต่บริเวณซอยข้างสำนักงานประปาเก่า ถึง ประปาหมู่บ้านหนองดุก ต.ถ้ำกระต่ายทอง เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองดุก หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
18/07/2562 09:00
24/07/2562 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด