ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกรวมโชค
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 115 kV
31/07/2564 09:00
31/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด