ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าโรงเรียนไชยะวิทยา
มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่องานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนไชยะวิทยา ของโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 101 ให้กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างตอกเสาเข็ม วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เริ่มงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.00 น.
ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบฝั่งตะวันตกของถนนขาลงไปทางสวรรคโลก ตั้งแต่ซอยข้ามแม่น้ำยม(ซ้ายมือ) ถึงร้านทองสมสมัยและแยกเข้าซอยทุกซอย ถนนสายริมน้ำยมตั้งแต่หัวสะพานลงไปทางใต้สุดไลน์ระบบจำหน่ายแรงต่ำ
09/07/2564 08:00
09/07/2564 16:00
กฟอ.ศรีสัชนาลัย
055-671241
นพพล หรั่งศิริ