ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยธนาคารไทยพาณิชย์ ถึง ร้านเฮงมอเตอร์
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/02/2564 08:30
24/02/2564 16:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
056799111
ชำนิ เสนอใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ