ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกไฟแดงบ้านหนองขาว-สนามกอร์ฟทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี มีแผนจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสายส่ง 115 เควี และอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
22/03/2563 09:00
22/03/2563 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
034-511541, 034-512555 , 034-512556
ปัญจพนธ์ ชุนเกษา