ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านงิ้ว หมู่ 9 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น
ปรับปรุงระบบจำหน่ายและทำการตัดกิ่งไม้
18/05/2565 09:00
18/05/2565 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
0-43470013 (ภายในเวลาทำการ) , 0-43244101 หรือ PEA Contact Center 1129 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว