ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปตท. สาขาทุ่งรวงทอง (แม่วาง) 7-Eleven สาขา ปตท. ทุ่งรวงทอง (แม่วาง) บ้านสารภี ตำบลทุ่งรวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งรวงทอง บ้านดงแม่อาว ตำบลทุ่งรวงทอง
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้
1. ปตท. สาขาทุ่งรวงทอง (แม่วาง) ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอสันป่าตอง
2. 7-Eleven สาขา ปตท. ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)
3. บ้านสารภี ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอสันป่าตอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอสันป่าตอง
6. บ้านดงแม่อาว ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอสันป่าตอง
เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. โดยประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
12/10/2562 09:00
12/10/2562 12:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ