ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านอ่าวพยอม ม.1 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
แก้ไขเสาชำรุด ช่วงถนนตัดใหม่ บ้านอ่าวพยอม ม.1 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
31/01/2564 07:30
31/01/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด