ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกกสะท้อน ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
27/02/2564 13:00
27/02/2564 16:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด