ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านอดิศรวิว ปากข้าวสาร , บ.14 ซีเมนต์ , บ.สระบุรีทรัค เซอรืวิส
งานย้ายเสาไฟฟ่าแรงสูงไลน์ 22 kv. ก่อสร้างสะพานกลับรถ ปากข้าวสาร
18/06/2564 08:00
18/06/2564 17:00
กฟจ.สระบุรี
0876669496
เอกพงศ์ ไทยธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ