ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ข้างสมายรีสอร์ท หมู่ที่ 6 บ้านวังถ้ำ ตำบลคุยบ้านโอง วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
บริเวณ ข้างสมายรีสอร์ท หมู่ที่ 6 บ้านวังถ้ำ ตำบลคุยบ้านโอง วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

21/07/2565 09:00
21/07/2565 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด