ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสุระนารายณ์ 15 ถึงร้านลาบร้อยเอ็ด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการรื้อถอนและปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอยสุระนารายณ์ 15 ถึงบริเวณร้านลาบร้อยเอ็ด เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ซอยสุระนารายณ์ 15 ถึงร้านลาบร้อยเอ็ด ดังรายละเอียดดังนี้
1. ตั้งแต่ซอยสุระนารายณ์ 15 ถึง ซอยสุระนารายณ์ 19 เวลาดับไฟเพื่อปฏิบัติงานดังนี้
- วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
- วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น. และเวลา 16.00 – 17.00 น. โดยประมาณ
2. ตั้งแต่ซอยสุระนารายณ์ 19 ถึง ร้านลาบร้อยเอ็ด เวลาดับไฟเพื่อปฏิบัติงานดังนี้
- วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น. และเวลา 16.00 – 17.00 น. โดยประมาณ
- วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
21/07/2563 08:00
22/07/2563 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ