ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากดง - กม.19 (ทิศใต้) ถนน อุดร - เลย ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
08/03/2562 09:00
08/03/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด