ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าศูนย์ราชการอำเภอไชยวาน
ดับไฟพาดสาย SAC 185 ตร.มม. ระยะทาง 500 ม.
10/10/2562 09:00
10/10/2562 17:00
กฟอ.หนองหาน
080-1862034
ยุทธศักดิ์ เลิศพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด