ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนบ้านช่องพลี-บ้านหนองทะเล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ จะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงเนื่องจาก
มีการขยายผิวการจราจรบริเวณถนน บ้านช่องพลี ถึง บ้านหนองทะเล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ไฟที่อาศัยอยู่บริเวณ ถนนเส้นบ้านช่องพลี -บ้านหนองทะเล ร.ร.บ้านช่องพลี ร้านกวงเชียงหลี ช่องพลี ซอย1/1, ซอย3 ,ซอย 5 ร้าน ส.เกษรตภัณฑ์ บ้านสวนคุณสมัย ร้านขวัญใจนักเรียน ร.ร.บ้านหนองทะเล ร.ร หนองทะเลวิทยาลัย สถานีผลิตน้ำบ้านหนองทะเล ร.ร.ประทีปศึกษา บ.เขาลูกไฟ ร้านเจ้าสาวเวดดิ้งสตูดิโอ สถานีจ่ายน้ำบ้านหนองทะเล ตลาดบ้านหนองทะเล ร้าน 7-11 สาขาบ้านหนองทะเล บ้านพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงและผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว
27/12/2564 09:00
27/12/2564 16:00
กฟจ.กระบี่
075611158
วัชระ ธรรมาภิรมย์