ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากคู - วัดคู้สลอด ม.3 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง
ดับไฟเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าเนื่องจากทางหลวงชนบททำการขยายถนน
11/01/2565 09:30
11/01/2565 16:00
กฟอ.ลาดบัวหลวง
035-379510 , 084-5725773
พีรวัฒน์ โตอัสมิ
ลำดับดาวน์โหลด